Hva er alternativet?

Ha vøri i tvil de siste daga om det er et gunstig tidspunkt å engasjere seg offentlig, i diskusjon om alternativ skole. Mulig detti bli et lite nyansert innlegg, men slik føles akkurat nå!

Ord ha større kraft enn vi evne å skjønne innimellom. Moteord er mer i tia nå, enn det va før. Itte så rart når ord deles i større grad, via teksting på nett og på smarttelefoner. Faren er at en del ord miste krafta si, dom bli oppbrukt og missbrukt. Et ord som som ha vøri «moderne» lengi er ordet, alternativ. Jo mer je tenkje på det jo værre bli det ordet førr meg. Det virke som at å vara et alternativ er det såmmå som å vara en god nr. 2.

Årsaken tel at je bynte å grunne på detti, er saken om den atter en gong nedleggingstrua «alternative» skola RAUS. Ska itte påberope meg stor kjennskap og kunnskap om denni saken og heller itte om hva RAUS bestå ta slags innhøll, men je kjinne godt tel følelsen ta å itte passe inn i samfunnets teltider fastlåste ramme(r) ..

Ønskesituasjon må vara å få tel en såpass alternativ offentlig skole, att ingen må vælja å gi onga sine ett ænna såkalt alternativt tilbud. Pr. Dags dato er itte offentlig skole i nærheten ta å gi ælle elever et likeverdig godt tilbud. Det overraske meg stadig, og lite handlekraftig og løsningsorientert skolesystemet er. Menneskja som jobbe der er absolutte ressurser, men rammebetingelser som tvangstrøyer gjør hændlingsrommet minimalt. Redsel`n førr å bryte mønster ha førrplante seg godt i systemet. Det virke som systemet er tilnærme lik da je gikk på skola, mens resten ta verden ligne lite på tiåret je hadde mi «glanstid» I mitt huggu er det viktigste at de unge menneskja med ælle uforløste ressurser, bli gitt de de romma dom treng førr å lære. «Alternativet» er å ta fram att spanskrøret….et nokså overprøvd dårlig alternativ!

Er det elevens ansvar å sørge før innlæring? Sjølsagt ha eleven sin del ta ansvaret, men itte hovedansvaret. Å da bli det neste spørsmålet, hvem sitt ansvar er det da? Lærer`n, mor og far, rektor`n, kommunen, staten? I mitt huggu er detti et samfunnsansvar mæ arbesførdeling.

Je er itte førrnøgd mæ den offentlige skolen sitt tilbud! Derav må je ta mitt ansvar førr å påvirke tel en endring i den retningen je ha tru på er riktig.

Vi er snart et flertall som itte fungere godt i et regid nasjonalt system…. Å ha trygge livsrammer førr å fungere er itte det såmmå som å bli sittan fast mellom glasset og ramma. Kænn det tenkjes at itte ælle treng å lære ælle fag førr å bli folk? Kænn det vara att noen ha større behov førr å lære det sosiale spellet enn å brodere? Hell at å skype mæ folk fra hele verden kænn vara viktigere del ta språkutvikling enn å pugge gloser? Det kreve mye å skapa en skole som inkludere og gir ælle et godt læringsmiljø, men om itte et skolesystem mestre det, åssen ska en førrvente at samfunnet ellers ska få det tel. Det ligg klart som dagen førr meg at denni opplæringa lyt skje fra onger er små. Om itte vaksne klare å takle de ulike behov og ulike typer menneksjer som finns, åssen ska onger/ongdom lære seg det såmmå. Vi som vaksne byne ællerede på grunnskola, og sende onga våres gjennom ei trakt, der det itte er plass att ælle i andre enda….Utvinningsprosenten ta iboende ressurser i løpet ta grunnskolen burde vara mer interessant enn att ælle ska lære akkurat det såmmå, gjennom såmmå metoden. Det er sluttsummen på kassalappen som telle!

Kænn det tenkjes at den geografiske plasseringa av skolen kunne utvides slik at de alternative tilbuda bli inkludert som en del ta skolemiljøet, i såmmå budsjett? Je veit at de eleva som fungere i den offentlig skola itte bli informert om hvor «bråkebytt`n» bli ta hen, da dom ha fått tilbud om alternativ opplæring. Detti ha antagelig noe mæ taushetsplikt å gjøra, men slik bli utskuddsstemplet komplett og vi lære onga våres at dom som itte passe inn i firkænten, dom bli bære borte fra podiet…Detti er langt fra en økonomisk kamp åleine, det er et skrik om holdningsendring før øss vaksne!

Om RAUS legges ned, hva er da alternativet? Kænskje den offentlige skolen slik den er nå heller burde revurderes….Førr meg så burde tilbud som RAUS, Inn på tunet o.l. bli inkludert i skolesystemet, itte vara et alternativt læringsmiljø…….men så lengi itte den skola finns enda, er det ittno alternativ å legge ned!

Bilde