Je vikariere førr`n Bjørge Lillelien ……………tru je…..

 

Veit itte om det æ en begavelse hell forbannelse å vara rappkjæfte…….. de fleste som kjinne meg vil nok si att je ha kjæft`n i orden, å dæ æ je ganske trygg på att je ha. De æller fleste gonga kænn dæ vara en styrke, fordi folk tru du æ trygg på deg sjøl, å veit å du prate om………(kun førr att du prate så fort att dom itte legge merke tel å du egentli si) Je sjøl syns det kænn vara litt problematisk å ha så mye på hjerte hele tia, å vil så gjerne få sagt det mæ en gong det finns en anledning, men itte ællti publikum æ like klare tel å høre ælt som røre seg inni huggu mitt ( vældi rart, så mye interessant som det æ oppi der….) je ha problemer mæ å klare å spara på innlegga mine, å noen gonger kunnne je ønske att je itte hadde sagt noe i det hele tatt, kænn bli ansett som litt slitomt innimellom å ska dele engasjementet sitt mæ ælle. Å den andre hakan væ å si så mye sjøl, at je itte ha tid tel å høre ætter å andre ha å si, som antageli æ like interessant som mine egne tanker ( men dæ veit je jo itte førr je ha itte hørt så godt etter….) Å lytte æ en egenskap je itte ha vøri i så stor besittelse ta, men driv å øve på å hølle litt mer kjæft, å lytte litt mer……detti æ det itte sikkert dekk ha merke no tel, førr det æ nok itte snakk om så stor framgang på området foreløpig. Blogging æ deførr ideelt førr slike som meg, som ha så store behov førr å dele hele tia………. Det æ ingen som nå opp tel Bjørge Lillelien som kommentator…..dessuten va hænn betalt førr jobben. Noen kommentarer vi sleng ut , kænn ha større konsekvenser førr mottager`n enn vi veit.

Da je va på denni aldern (6år) va je inni en sårbar periode ta livet mitt, som je ha dratt mæ meg gode å vonde ting fra helt fram tel nå. Je va ganske tynn å puslete (kun førr en kort periode, så itte bli bekymre, det tok seg oppatt mæ åra) hudfargen min bar preg ta å vara nesten gjennomsiktig, litt som fargen på skummemjølk på en måte. Litt fregner på nåsån, briller, å grunn tel att je itte smile, æ førr att tenna såg litt ut som kaste inni der mæ tilfeldig lænning……å mæ en hårsveis som je itte tru ha vøri innom motebilde hverken før hell seinere. (mest slik som kun et morshjerte kunne syns no særli om) Slik va sjølbilde mitt den gongen, å dæ je vil fram tel æ, att andres ubetenksomme kommentarer kænn få store følger…….Je fækk ofte høre att je va ælt førr tynn (tenkj dæ!!!) å dessuten fækk je stadige oppfordringer om å kåmmå meg mer ut å leke slik som de andre onga, førr je såg så bleik å stussli ut……..(je va da fell førr fanken akkurat like mye ute som de andre!!), men va dessverre itte utstyr mæ mætt ta pigment. Dessuten va dom litt usikre på om dessi tenna noen gong kom tel å bli lignens på en tænngard. Antagelig ingen som tenkte på at je kom tel å bæra mæ meg dessi kommentara i mange år framover. Je torde knapt å smile mæ munn oppe før je vart 23år å va på hjemmhjelpsbesøk att ei eldre dame i Harstad, hu sa att a ældri hadde sett et så pent smil noen gong, å je måtte låvå å smile så mye je kunne. Stolt som bære rakkern gikk je utatt, å smilte fra øre tel øre. Tenkj om je bære hadde møtt den dama noen år før som kunne ha spart meg førr mange bekymringer…… var litt selektiv mæ kommenteringa tel de små håpefulle, det æ bittesmå ting som velte store lass……..Je ha en pode som æ elleve år som på død å liv ska ha langt hår, å vettu no rart, je kjæm itte tel å legga meg oppi hass utseende førr andres skyld. Så lengi hænn oppføre seg som folk æ det bære å læ håret vækse i ælle rætninger……..Kommenter som Bjørge Lillelien, ælle fine tinga dekk ser, å høll resten inni dekk. Dæ ska je prøve på! (det æ lov å glømme seg, men det æ lov å prøve på nytt att å) Dagens oppfordring: Gi et kompliment tel den neste dekk møte på!


Ny blogg att…….

Je ha plutseli fått meg ny blogg, ha jo hatt den andre ei hel viku, så da æ det vel på tide mæ litt førrandring……… Måtte førrandre ørlitegrænna på navnet, å da måtte je opprette en ny blogg førr å få kjøpt domene. Itte like lett støtt mæ ting som itte æ menneskjestyrt, men je elske å leke mæ ting je itte ha lekt mæ før. Merete og Helen ha veilede meg via Skype i dag ( gratis telefon/videotjenste ) fint førr øss som bo langt unna næn, men som ha behov førr å dele historier og erfaringer ofte. Takk førr hjelpa jinter!  Prøve hardt å henge mæ i svinga i dessi dager, som sosiale medier æ i vinden, å det æ et hav å vælja ti, men det æ itte farli, så kast dekk ut i det. Ingen tvil om at det æ der det skje framover, sjølsagt i kombinasjon mæ den virkelige verden. Det gjeld å balansere her som mæ ælt ænna. Je kjæm sikkert tel å forandre på ting litt ofte nå i starten, tel je bli førrnøgd. Må si je æ ganske så overvelde mæ å ha 1200 træff på sia mi fysste vikua, itte skjønne je helt at dæ som æ inni huggu midt æ så interessant, men dæ bekrefte att flere kænn ha de såmmå tankom……..litt beroligende faktisk 🙂 Je æ litt tom i huggu klokka halv ett om natta, så je kjæm sterkere telbarsatt i mårrå hell en ænna dag.

Ps! Dekk som ha meldt dekk på epost varsling når je legg ut nye innlegg må gjøra det på nytt, da ælle gamle innstillinger æ borte vækk …….. God natt godtfolk!


Utålmodig

Ting tar tid æ det noen som si, men je æ ta den utålmodige typen som helst vil att ting ska skje i øyeblikket tanken æ tenkt……kænn tel tider få store konsekvenser, men itte så mange som en skulle tru å kunne ha bekymra seg førr i utgangspunktet.

Denni bloggen f-eks. kjæm som en følge ta en Workshop i Sosiale Medier je fækk vara mæ på sammen mæ Helen og Merete i Sweet Chili Stories. En jobb førr Kvinnovasjon og Fjellregionen  førr nytetablerte og litt mer veletablerte småbedrifter som ville lære mer om å ta seg fram i Sosiale medier. En ganske stor å skummel verden om du æ ny på område. Den som vart mest bitt ta basillen æ vel je sjøl. Ha tenkt lengi på å byne å blogge, ætter oppfordring fra andre, (men tru sjøl at je ha skrivesperre….) akkurat derførr lurt å skrive mer. Damen i Sweet Chili tilbød meg å hjelpe tel å få tel en fin blogg, å lære meg litt om åssen gå fram……detti va førr ti timer sia, å her sitt je da å laga blogg uten en plan førr åssen dæ ska gå…….men det ha lett førr å gå seg tel, dæ æ det eneste je æ sikker på. Vi talas!