Je æ en ta skattesnyltera!……….å je trives……

I dag ha je fått skikkeli påfyll ætter å ha vøri på trygdekafé ( klare nesten itte å vælja ti å je ska blogge om)……….Den æ kun førr folk som æ trygde på ett eller ænna vis……..Sjukmeldte, uføre, føre, pensjonerte, fødselspermiterte, Uavklarte, avklarte osv……ælle som ha noe utbetalt fra NAV enklere forklart. Detti må bygges videre på førr je syns det æ absolutt nødvendig å skape foraer førr folk som ha komprimert livserfaring (noen få like mye livserfaring på 5 år, som andre bruke ett helt liv på å få, om dom noen gong få det…..) Vi ha ulike forrutsetninger, å takk å pris førr dæ. Dessi historien må deles, å når dom deles, oppdage du plutseli att du æ høyst «normal» ………..Je ha vøri så hældi att je ha fått jobbe mæ å få folk freske att i noen år nå……enten i form ta litt småsjukelige bedrifter, sjuke folk, sjuke miljøer, sjuke høldninger, sjuke tanker ……………Det æ vældig mange måter å bli sjuk på, men det viktigste æ att det finn ænda flere måter å bli FRESK på 🙂 Det er lettere å bli FRESK i ett miljø som ha gode høldninger, å i ett miljø som ha innsikt…….. …..Å ha sjølinnsikt er noe ta det mest vanlige å ITTE vara i bestittelse ta, det er ofte dom som tru att dom sitt på størst innsikt som itte ha det. Dom ha antageli best utsikt…………..å væta mye om åssen andre virke ha ingenting mæ sjølinnsikt å gjøra. Det gå itte an å påstå att en ha sjølinnsikt før en ha hændla på sine egne utsagn fysst. Innsikt er førr meg å førrstå sine egne tankerekker og mekanismer, å åssen dom påvirke seg sjøl å omgivelsa………….komplisert, men grådig spennende. Je brenn førr å bli kvitt no gamle fordommer om å vara sjukmeldt, ufør hell andre tilstander som ha sætt deg uttaførr arbeslivet førr en kort hell lang periode!!! Generasjon før meg voks nok opp mæ oppdragelse som sa att du va lat å uduganes om du itte arbe, å helst arbe hardt………..Je husse nå vi va små, om vi va sjuke en dag, å måtte vara heme fra skola, så va det itte verdt å vise seg ute før neste dag…….akkurat som du itte kunne bli fresk att før ætter midnatt førr da va det ny dag………..Å skulle du vara så uhældi att noen såg deg, va det bæst om du såg litt småpjuskete ut, bære slik førr skams skuld. ……..Slike høldninger heng ti enda……….æ du sjukmeldt førrventes det att du ser litt hælvskræll ut (gud førrby om du skulle sjå ombytt ut, å i tillegg vara blid……) Beate mitt eminente søskenbarn sa så fint i dag att det gjeld nesten å åle seg fram mellom hyllen på butikken ……nesten som i Mr. Bean stil…..i håp om å itte bli oppdage……føle deg nesten som en kriminell om noen skulle ta deg i å henge opp klær å klyppe plen såmmå dagen, førr hu æ da tross alt sjukmeldt…..men det ser da itte slik ut…….slik som hu driv på. Hadde da klart å arbe å da ve??? Je ha vøri 100% sjukemeldt i snart ett år, men ha vøri vældi aktiv…..som ei slags aktiv sjukemelding sikkert………..men je styre mine egne dager akkurat som je vil, å dæ må je førr å kunne å bli fresk att. Om je driv på som en tørk i noen dager, så vil det få konsekvenser som je kænn tåle førr att je æ sjukemeldt, men som en arbesgiver hadde hatt problemer mæ å takle……(antageli itte så populært å vara borte litt hår viku….) det synes itte så godt de daga som æ dårlig….førr da æ`n jo inne…….men det hadde nok vøri mer tilfredstillende førr omgivelsa om je, å andre sjukemeldte hadde sett litt sjukere ut…….å helst itte hadde foretatt øss så mye……..men det æ itte slik folk bli freskere, Ha litt mer TILIT tel at folk kænn gjøra egen vurderinger førr egen helse…….vi veit itte å som røre seg i andres liv, vi bære tru vi ha greie på det……..Folk bli freskere ta å vara sosiale, ta å føle seg nyttige, ta å bli sett, å bli hørt( je gjentæk det tel det kjedsommelige, men det er essensielt) Det største ansvaret je tok som ansatt, va å innsjå att je itte va fresk nok tel å sjøtte jobben min lengre……..itte å trasse å bli der! Det vil bli flere trygdesamlinger, både i form ta kaffedrekking, å itte minst i form ta livsutvekslinger førr å freskne tel att i felleskap…..vælkømmin att!


Je ha støtt vøri tjukk……..i huggu….

Ha oppdage en ting som je itte helt lik, men je må nok bære svølje denni strihåret kamelen mothårs med en gong………Vekta mi ha nådd ei slags ny øvre grense di siste åra, som nærme seg faretruende ett tresifre tall (……men je minne dekk på att muskler væg mer enn fett……) Je syns je æ i tjukkeste laget, å æ svært missførrøgd mæ att je itte æ i besittelse ta bikinilinjer lengre da dom ha førsvønni litt inni mjuke deigete hudfolder som heng. Brystpartiet æ stort nok, men æ litt i lengste laget. Låra æ sjølsagt kompanjong mæ resten ta kråppen å glise att meg mæ ælle smilehøla sine når je ser meg i speilet, å ha lagt tyngdepunktet sitt på innsia ta knea mine…….. Je ser gudskjelov fortsatt åklekula mine, hvertfall førr ei stund tel………Ansiktet ha førrlenga seg mæ å laga en strek under svaret i form ta ei dobbelhoko je itte syns æ så flatterende i siluett…….derførr væl je å itte bruke siluetten min noe særli…….magan min ser ut som`n kollapse ætter fødsel, å ha visst tenkt å forsetta å sjå slik ut 11 år etterpå. Det rare æ att je tenkte akkurat de såmmå tanka om meg sjøl da je va 16 år å vog 50 kilo…….itte særli mye å førdele på 170 cm……men fortsatt va je svært missførrnøgd mæ meg sjøl, å syns je va ganske tjukk den gongen å. Derførr tru je att den plassen je æ tjukkest æ inni huggu mitt! Det æ jo ingen andre som ha uttrykt att dom syns det æ plagsomt å vara i nærheten ta meg, så da æ det vel på tide å prøve ut en ænna taktikk………….der je itte begrense meg sjøl på bakgrunn ta domskap. Tenkj å mye tid det gå an å bruke opp på å tenkje på sitt eget utseende, å mange begrensinger det kænn setta førr en sjøl. Å vi bli så opptatt ta, å redd førr att andre ska avsløre att vi itte ser ut som modeller, att vi få itte mæ øss att det æ svært normalt å ha både lange pupper, større omkrets, smilehøl å striper……….Å øve på å sjå seg sjøl litt mer som omverdnen gjør æ vældi sunt tru je. Hænn je bo sammen mæ kænn finna på å syns je æ fin sjøl mæ mårråtryne iført morgenkåpe mæ frittgående kroppsdeler inni, å da æ det håp tenkje je. ……….Sjølbilde å sjøltillit æ to vidt førrskjellige ting, å je glede meg tel den dagen dom to møtes på midten :o)


Begrensningens kunst ……

Lure noen gonger på om vi menneskjer æ født mæ en egen evne tel å leite opp ælle begrensninger? Som om det æ en måte å skåne øss sjøl på fra å bli tatt mæ boksa nere på, en slags gardering ………Vi laga øss  kraftfige rammer som vi itte TØRR å tråkå uttaførr, førr da bli konsekvensen store. Om vi itte begrense øss sjøl, lik vi å begrense andre …….muligens førr å stoppe dom i lykkes mæ ting vi itte ha hatt guts tel å gjøra sjøl. Å starte ett prosjekt, en ny bedrift, en ny retning i livet, oppussing ta kjøkkenet, hell hva som helst egentlig, vil de fleste prosjekt byne mæ å leite opp begrensinger. Å mange penger finns tel disposisjon? Å mange timer finns tel rådighet, å mange kænn bidra tel å få ting gjort osv, osv……..da denni tanke og planleggingsjobben æ gjort, ska liksom den kreative prosessen starte mæ å finna gode løsninger, nye produkter, nye aktiviteter, nye bygg….Men det stoppe seg nesten mæ en gong fordi rammen æ satt noe så kraftig på forkant att det finns itte råd å slæppe laus fantasien. Tenkj om vi torde å bygge digre luftslott uten å tenkje konsekvenser først!!! Da ville vi få gjort myyyye mer, mye større, å mye fortere, førr det bli jo helt sikkert tomt førr penger, tomt førr tid, å tomt førr folk som ha tid tel å hjelpe tel…..tenkj å mye unødig tid som ha vørti brukt på å begrense seg på ting som ordne seg sjøl. Tenkj om du kunne starte et prosjekt mæ æll verdens kapital i baklomma, flust ta folk som stilte opp i evigheter, å et hav av tid tel å utføre jobben…..DA ville store ting byne å skje i huggu, større tanker fækk plass tel å boltre seg i mulighetensånd. Je tru itte bære detti hadde vøri lurt, je VEIT at det funke. Uten denni måten å tenkje på ville itte je ha vøri en handlingens dame.Førr mine forutsetninger som utdanne husmorvikar ville itte ha høldt mål i bedriftsverden uten en høldning å et tankesett som fokusere på understreke løsningen å itte understreke problemet. Itte tving fram løsninger, mæ læ dom få plass å boltre seg på, så kjæm dom ta seg sjøl. Den evnen en treng mest ta førr å vara løsningsorientert æ MOT. Mot tel å hølle ut i tvil, å stole på at det ordne seg 🙂 Je ha hølt på denni tanken ett å som sjukmeldt nå, å itte stresse mæ å legga en strategi førr framtia. Å du verden som ting fell på plass uten mine begrensningtanker……Finn itte no som motivere meg mer enn når noen si att je bør tenkje meg godt om før je gjør det, ell si att detta tru je itte æ noen god idè  Linda, ell itte minst….detta gå itte an…………….Klart det gjør!!!!  😉