I have a dream………..

Veit itte å mange ta dekk som ha prøvd å følje drømmen sin???? Bruke å spørra ælle je møte på foredraga mine om dom ha en drøm i magan……….å je ha tel gode å møte den som itte drømme om noenting…….å takk å pris førr dæ……Drømmer gjør at vi ha noe å strekke øss mot, å je tru den drømmen er dæ som er meininga vi ska gjør, men det er få ta øss som tørr………å er det som stoppe øss fra å kaste øss ut i det???? Det starte ofte mæ ælle begrensningen vi finn, vi er mestre på å leite opp ælt som kænn ta fra øss sjøl motet tel å hoppe i det. Som regel bli konsekvensen ældri så stor som vi ha gjort spådommer om på forhånd. Tru mye heng at ta gamle fordommer å autoritetsskrekk som våres forfedre vart opplært tel å ha……slike frykter ha lett førr å bli mæ videre i arverekka. Forskjella mellom folk va kænskje itte så mye tydligere enn i dag, men dom va legale……….Denni skrekken hemme øss ofte fra å kåmmå videre……….en treng itte gå mæ hatten i handa lengre førr å få lånt penger i banken ( det jobbe helt vanlige folk der å….) heller itte førr kommunen, fylke, politikere, Innovasjon Norge, Naboen, kjæresten, venner, familie å ælle andre som gi øss den frykten som stoppe øss…………je ha gode nyheter! ……….Ætter å ha møtte hauevis mæ folk de siste åra, mæ ælle mulig slags posisjoner, lønningspåsår, kjærester, klæsmerker, biler, stillingsbeskrivelser osv……. FOLK Æ FOLK…….er itte dæ gode nyheter?? Ælle folk gå på do (som ha freskt fordøyelsessystem) …..ælle ha vøri i konflikt mæ kjæresten sin, ælle ha en gong vøri babyer uten posisjoner, ælle ha vøri lykkelige å ulykkelige, ælle ha tatt vanskelige valg( sjøl om vi itte tru det….vi lik å tru at folk som er vellykke itte ha sliti no særli…den posisjon vil vi gjerne ha i fred) sjøl om noen ser større ut uttapå i form ta materielle goder, æ dom itte farlige……..Det er tel sjuende å sist øss sjøl vi er mest redd førr………redd førr å miste no, maska, venner, materielle goder, kjæresten, jobben…..you name it! Om en tørr å ta noen sjangser, så vil en stadig oppdage att det gå bra, je låvå!!! Freedom`s just another word for nothing left to lose……….den følelsen ha je opplevd å ha, å dæ er den største følelsen je ha hatt noen gong……….overveldende stor mæ et hav ta muligheter du kænn fråtse i, der ingen kænn ta fra deg no mer……..da bli motet stort! Å je ha kun oppnådd at folk respektere meg mer….. noen folk førsvinn……men dæ gjør ingenting……..det finns nye folk som passe bære sammen mæ den du egentlig er, å itte den du late som du er. Tenkj att du itte har att mer å miste, å du kunne vælja akkurat å du ville gjøra, å hadde du gjort da??????

 

 http://www.youtube.com/watch?v=xYFhWV8–io


Syndebukken må vara den største Bukkene Bruse………

Je tru vi menneskjer har et ganske stort behov førr å finna syndebukken om noe gå gæli…………..i store å i små sammenhenger………….å je er ittno likere enn andre på dæ område, førr det er en slags trøst hell tilfredstillelse i å si « hva var det je sa»……. men denni gongen vil je itte finna syndebukken førr å tilfredstille mitt eget ego, je ønske å forstå…………..mulig je er den eneste i detti lændet som kunne ha fønni det interessant å møte gjerningsmænn fra Utøya……..je har ællti hatt et enormt behov førr å skjønne åffer menneskjer gjør å tenkje som dom gjør……førr det er ællti en grunn førr at folk tæk et valg, å utføre hændlingen sine…………treng itte å vara en god grunn, men åkke ta øss veit å som er den gode grunnen???????? Vi hændle vel utifra samle erfaringer og tanker som vi ha opparbeide øss gjennom ett helt liv…..dæ gjør i allefall je, å noen ta mine hændlinger vil ællti virke noe urasjonelle hell uførrnuftig i andres auer……….akkurat førdi dom har andre erfaringer å basere valga sine på…….ingen gå frivillig bort på steikeplata å legg fingra på om dom akkurat ha brent seg………om så er det noe som itte stemme………..Je vil gjerne førstå gjerningsmænn……..itte førr att je ska gi`n noe form førr sympati, men førr å vara i forkant ta slike gjerninger seinere……………førr sjøl om vi lik å tru att hænn er den eneste galeMattiasen som er i detti lændet, så veit je at det itte er slik………….je ha langt flere erfaringer i livet enn je kjæm tel å dele …………men je vil bruke dom tel å førstå andre…………førr je veit at vi ælle er i stænd tel mye mer enn vi lik å innrømme, om livserfaringen våres trigge tel sjuke hændlinger…….Je håpe vi kænn bruke dessi grusomheten tel å forebygge…………..det er en grunnleggende jobb som vi itte kænn late som vi itte har ansvar førr……..Syndebukken førr hændlingen på Utøya er kun en opplagt mænn………….itte politiet, hell ambulansepersonell, hell eiern ta garn på Rena, hell dom som solgte gjødsel osv………..det finns en syndebukk ……….men førr att en syndebukk ska oppstå, må noe ha skapt`n……….å åkke ha ansvaret førr dæ???????? Denni mænn ha en gong vøri en liten baby som hadde såmmå utgangspunkt som ælle nyfødte har i noen sekunder…….før miljøet rundt starte påvirkningen sin………..såvidt je ha oppfatte har denni mænn ei oppegående mor(å enn dæ måtte vara) hænn ha itte vøksi oppi ett typisk ekstrem hemat mæ misbruk og mishandling (uten att je kjinne tel detalja.) ………dæ vil vel si at samfunnet (dæ er øss dæ) ha litt ta ansvaret førr att noen væl å tru på en så ekstrem idealisme????? Hva er det som gjør at folk væl en så ekstrem retning, å tru at det eneste riktige å gjør er å følje den helt ut??? Je vil så gjerne førstå, førr å kunne bidre tel at samfunnet itte kreere slike ekstreme menneksjer som tæk slike vanvittige valg………….je ha enormt mange tanker rundt detti, å tru neppe je klare å vidreførrmidle tanken mine uten å støte noen på turen…………..men je tru itte att gjerningsmænn fra Utøya er den eneste mæ slike ekstreme tanker………dæ er naivt å tru………å det vil itte si at je itte ha sympati mæ dom som ha hatt enorme tap……ælle syns vi detti er en tragedie………….men vi som itte ha miste de nærmeste ha mulighet tel å gjøra en endring i etterkænt……..


Bærføtt mæ neglakk på………

Je er itte mer enn middels opptatt ta været…… (uten att je ha no statistikk på åssen forhold folk ha tel akkurat dæ) …….men denni såkælte sammarn ha vøri litt i overkænt fuktig sjøl førr meg…….det bli mæssom så trångt å vara inne om sammarn………huset virke nesten mindre om sammarn hell om vintern…….da er det koselig att det er trångt da………..men itte nå……..føles nesten som å vara hermetisert ufrivillig uten tilgang på mer luft enn att det akkurat gå bra……..itte støtt det gå hell………Føles som en sitt å vente på no en itte veit å er………..itte som att tænnlægen da, førr da skulle je ønske ventetia va mye lengre……nei mer som å vente på julekvæln, bære att`n itte veit å slags dag den kjæm…………i år va sammarn i april da…….takk å lov førr att je va sjukmeldt akkurat da, så je fækk følelsen ta sammar…….men det va mæssom no som mangle da å, førr sjøl om lufta va varm, føltes det som om beina vart følelseslause ta kulde om du stakk dom i vatne…….å da skjønte du att det va smeltevatn fra fjellsnø`n du skulle tel å bade ti………blærekattar`n va ett faktum å følelsen ta å ha vøri i kontakt mæ diagosen kollbrænn va nærliggende…….je ha vøri heme hele denni sammarn så det ha vørti mye tid tel å vente……men nå ha det endeli vørti sammarn!!!!! Sammarn er å gå bærføtt i graset uten att det byne å stikke oppover legga ta kroppstemperaturdropp, det er å få ta vinterpelsen på utsatte plasser som itte avsløres så lett mæ klær på, det er å fjerne daue hudceller å lakke tånegler, det er å vekselvis ha på solfaktor å sololje førr å dekke både faren førr å få hudkreft, men samtidig oppnå en farge som framheve sjøl vælker på en bære måte………(førr meg er å få farge noe som ha tatt seg opp mæ åra…..je bynte som skummemjølksfarga, men ha gått over tel mer raubron slik som Norsk rødt fe omtrent bære litt lysere) sammarn er å sitta ute tel sola gå ned…….å helst er på tur oppatt (bortsett fra i Nord Norge der du ældri få lagt deg førr sola itte gå ned, dæ er vakkert dæ) Sammarn er å kaste ta seg absolutt ælle klæa å bade nakjin på en plass der ingen ser deg…….( få je håpe) ……å kjinne vatne dænse rundt hele kroppen. Å legga seg på nyvaske frotterlaken som kjinnes ut som sændpapir på huden når du legg deg om kvæln, å det virke som førr en gong skyld ut som om huden er førr stram ( dæ er luksus dæ ) Det er å eta så mye sommerkoteletter å pølse, att sjøl fiskeboller bli godt att i september……….det er å kjinne lufta ta nyfiske gjedde som kjæmpe sin livskamp mæ kroken å snøre, mens du veit att`n ha tapt, det er å vara sammen mæ gode menneskjer som du er gla i, det er når onga legg seg samtidig mæ deg om kvæln, når myggen ha sine festmåltider hår eneste kvæll, når du ligg i mørket å høre den kjente lyden ta noe som høres ut som en boeing 737 nærme seg øra dine…..å i dæ øyeblikket du skru på att lyset bli det blikkstille……som om lyden er synkronisert mæ lysbrytern……….det er sååååå mye som er sammarn førr meg, å nå ha`n endelig støkki innom førr noen dager, så læ øss nyte det i lange drag. Her sitt je litt trång i skinnet mæ nylakkerte tær ætter nok en fantastisk dag på Næra………..å unners på om je ska unne meg ett glass rødvin på terassen sammen mæ æljen å grævlingen 🙂 Fortsatt GOD SAMMAR!!!!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=15kvYs3Xq78