Salmiakk å grønnsåpe…..

Det ose ei salig blænding ta grønnsåpe å salmiakk i dæ je åpne opp døra ætter endt skoledag, forvarselet kom i dæ je klatre opp gutua mot heme mæ tong sækk på ryggen. Sofaputer, å gålvtepper spredd utover snøen der det om sammarn bruke å vara plen, stugguvinuer uten gardiner, mæ døgg på innsia, si meg no om at julevasken æ i gang. Godt inne i gangen mæ døgg på brilla, høre je White Christmas tone ut på radioen. Når synet bli dekt ta døgg, bli plutelig andre sanser vældig tydelige. «Itte sleng att sækken i gangen» ropes det fra rommet innaførr…….det æ a mor mæ sine organiseringsgener som passe på att det høll seg i orden i de romma som ællerede æ skrubbe ned tel jul. «Jada», si je litt halv irritert fra gangen…….sækken ska jo på att i mårrå, så je ser itte helt grunn tel å bæra den lengre enn nødvendig, men førr husfredens skyld gjør je som a mor vil. Når brilla ha klarne oppatt å je kjæm inn i stuggua, stå ælt på huggu å je finn dett bæst i å hølle meg på rommet mitt tel galskapen ha lagt seg. Etter noen timer på rommet mitt….hell itte bære mitt da, je dele rom mæ syster mi, som anser seg sjøl som øvertkomanderende ta rommet. Hu ha itte dukke opp enda, førr hu gå på ongdomskola å tæk en seinere buss enn meg, dermed æ det fritt lende enn så lengi. Bror min ha eget rom førr hænn æ minst å må vernes fra de to storesystren som æ nokså opptatt mæ å bytt`n bort mot nabobikkja(Je æ gla vi behølte deg Amund, bære så du veit det)

Ætter noen timer i fred å førrdragelighet, rulle resten ta familien hemat, å je prøve på nytt å entre dæ som en gong ligne på ei stuggu…..å denni gongen va det kun gardiner som mangle, mens resten va pent stable telbarsatt på plassen sin. A mor æ en ta de mest effektive damen je veit om, å hu va nok innstilt på å bli ferdig tel vi kom att.

Noen dager etterpå kom årets høgdepunkt, nemlig den halve grispurka som skulle videreførredles tel, koteletter, flæsk, grytekjøtt, julepølser, medisterkaker, innmatpølser å ribbe. Gleden over å få fyllt opp frysern va stor førr ælle Ælle sommen på kjøkenet i kjøttproduksjon, en tradisjon je æ så gla førr att je ha fått vøri mæ på.

Sju slag tel jul, viss itte flere va sjølsagt på plass, sammen mæ hembakt lompe å lefse.

Lillejulaften fækk vi vara mæ å pynte juletreet førr vi fant senga, men vi fækk itte lov tel å tenne lysa på treet før sølvgutta sang jula inn klokka fem på julaften…………Noen timer seinere såvne a mor på sofaen, utmatte ta juleforberedelser…….

I år bestemte je meg samtidig som julemarsipan kom i butikkhylla att je itte skulle vaske rundt tel jul ( hell nærmere bestemt, je bestemte meg førr å vaske rundt ælle tinga..) En deilig avgjørelse je kjinne att det æ lett å leve mæ. Je ha hengt opp reine gardiner på møkkete vinduer, å dæ ha godt ælledeles strålende hittel….. Itte førr att je lik å ha det møkkete, men det føles itte godt å bruke hårt smutthøl ta fritid på å henge i enden på moppskaftet tel døgget renn nerover vindua..mulig det bli like reint om en vaske i april å….å jada det bli ny fluggumøkk på sammarn, men den æ jo mikroskopisk i forhold tel mye ænna…. Je kænn glatt leve mæ fluggumøkk å spindelvæv i noen år tel. Det æ to ting je prøve å få tel i år, det eine æ å skrive julekort tel noen, itte ælle je kjinne, men noen som ha betydd ekstra mye førr meg detti året. Det bety itte att dekk andre itte æ betydningsfulle. Å det andre æ å gå på mest mulig julekonserter, førr musikk syns je høre mæ i adventstia, den æ mæ på å skapa førrventning å ettertanke som æ det viktigste mæ hele jula. Jula bør vara ei tid førr refleksjoner, der vi sætt ta tid tel å vidreføredle gamle tradisjoner. Førr de gamle tradisjona je kjinne tel, lærte meg no om verdier. Verdien ta å vente førr eksempel…..den æ i ferd mæ å skli ut helt. Gaver, dom heng på kalendere hele desember så det itte ska bli så vondt førr onga å vente så lengi(tenkj så fælt førr dom, som om det æ misshændling å læ onga vente….)Verdien ta å vente på god mat, det æ julebord, julekafeer, julemæddager, juleavslutninger(før jula ha bynt telåmæ….) Nissen, den ha jo stått i ælle butikkvinduer, å vøri på ælle førjulsanledninger som eksistere… osv…….osv…..men å æ det vi vente på da? Je levde jo itte før i tia, så je kænn jo itte si åssen det va da, men je æ ganske sikker på at julefeiringa starte på julaften( mæ en liten tjuvstart lillejulaften) Nå feire vi jula så hardt før jul, at vi nesten æ mætte når julekvæln kjæm……

Verdien ta å ha noen rundt seg kænn bli litt kvælt i en slik førjulsgassing. Idylliseringa ta sylte, småkaker, familiesamlinger, osv. osv…kænn førr noen virke provoserende. Je meine itte att det æ no gæli i tradisjoner, men verdien ta hvilke tradisjoner vi vil føre videre utgjør en stor forskjell. Så vidt je kænn husse, så feire vi itte nissen å ælle gaven vi kænn fråtse ti, men vi feire verdien ta å dele mæ andre. Om det er å dele i form ta mat, sorger, latter, knitring ta iskæll snø som legg seg som et teppe på lændskapet ,å bli som en enorm kulisse ta lyset som æ i ferd med å sløkke førr dagen. Vi må ta ansvar førr at itte andre bli lidende ta att den materielle idyllen bli smort på tjukt i høytider. Je veit at sorger bli forsterka, ensomhetsfølelsen bli større, økonomiske bekymringer stig i takt mæ det enorme presse i fra øss ælle. Sjølmedisinering i form ta tabeletter, alkohol, hell ænna rus stig i takt mæ den såkalte lykken som florere i andres hjem. Slitne forhold bli stilt på større prøver, da den sosiale omgangen mæ andre bli stor å kænskje i sammen mæ ei flaske hell to, løses det ut mange reaksjoner å følelser i folk. Ælle dom som ha miste sine kjære føle sterkere på savnet i ei tid som æ så tel de grader familierelatert. Om vi kænskje droppe ett par ta plikttradisjona som æ mer førr å hølle mål i nabolaget enn å trenge det sjøl, så kunne den tia ha vøri brukt på refleksjon hell på noen som lev et helt vanlig liv mæ utfordinger som itte stoppe opp sjøl om det høgtid. Tia æ itte den såmmå, å nå treng vi kænskje no ænna enn da vi va små……

Je elske julepynt, julemat, sosiale samlinger, småkaker, pakker, julesang, å salmiakkluft………førr akkurat denni jula ha je mye å glede meg over, å ha det godt mæ meg sjøl. Je veit å at detti itte treng å vedvara, å det ha itte ælltid vøri slik. Derførr lik je å prøve å husse på at andre itte ha gulltia si denni jula, å je håpe je kænn utgjøra en liten forskjell førr noen 🙂

Detti bli mi fysste julefeiring uten sønn min. Je sport`n åssen det skulle bli å feire jul en ænna plass uten meg………. «ska je vara helt ærlig mamma, så bli det grådig godt uten ælt detta styret ditt»……..det va da je bestemte meg førr å bruke førjulstia på en ænna måte en før…..

Ønske ælle ei overkommelig jul, å tusen takk førr ælt vi delte i året som gikk!

 http://www.youtube.com/watch?v=f_mQzwngNkg

Reklamer