Vægen videre………….

Veit itte å slags følelse som ska få råde………..Je æ akkurat hemat fra 9 dages ferie i Telemark mæ familie å gode venner…………en ferie som vil sitta godt fastspikre i kråpp å sjel lengi……..den bynte så fint mæ gode venner å mye latter, god mat, seine kvæller, kortspell, å krabbefiske…………..men endte så utruli tragisk………….tragisk på mange vis, å je sitt att mæ ett virrvarr ta følelser som kjæm tel å ta litt tid å plassere å bearbeide……je æ ofte litt sein på reaksjoner, å få ofte reaksjoner som itte passe mæ dæ som bli presentert i offentlighet og sosiale medier……å dæ æ vanskelig å takle tel tider……je ha itte felt ei tåre enda, men gå mæ en konstant klomp i magan å veit att reaksjon kjæm, bære je få vøri litt i fred mæ tanka mine………..Førr je få voldsomt mange tanker, å noen vil sikker bli skikkeli provosert ta dom……..men det spelle ingen rolle førr mine tanker æ mine………je ha søtti å værke ætter å få skrive noen ord, førr det bruke å hjelpe når huggu bli kaotisk………Den fysste følelsen som tok meg va itte sorg……………….men je vart kvalm å redd………..itte redd førr gjerningsmænn…………men redd førr ælle volsomme reaksjona som oppsto i medier ta ælle slag…………….je vart redd når mange begynte å dømme folk før vi visste åkke som sto bak dessi sjuke hændlingen…………..det bli ugrett førr meg når dommen kjæm føre saken æ belyst fra ælle sider…..å dæ tæk tid……å det viste seg att gjerningsmænn va helt en ænna en fysst trudd……..je førrsvara overhode itte den som ha begått grusomhetom, men je nekte å bli mæ på ei hatbølje…………Førr akkurat hat er det som ha vøri drivkraften tel denni mænn…………..en mænn mæ vrangforestillinger om virkeligheten……………ane itte om mænn kænn vurderes som sjuk…….mer iskæll å beregnende……….mæ ekstrem tru på sin idealisme(Det er dessverre slik idealisme kænn ende når den som har trua miste feste i virkeligheten) …….. att det er en mænn som ha utført SJUKE hændlinger æ det ingen tvil om………….Førr meg så er det viktig å tenkje høldninger å hændlinger i en slik sak å…………..Førr det er hvilke hændlinger vi utføre som avgjør åkke vi er……åssen høldninger vi ha vise andre å slags verdier vi ha …………..Raushet er en av mine kjerneverdier, å bli enormt viktig i en slik situasjon………….raushet er førr meg en forebyggende verdi……………….å førr å forebygge lignende hendelser, så er je overbevist om at vi må vara mer rause mæ næn……..itte bære denni vikua, men resten ta livet…………….førr je æ redd denni sympatibølgen gli over( Je håpe je tæk skammeli feil……) Je håpe vi vise mer raushet når vi ser bygdeoriginalen på gata som vi kænskje bruke å glise litt ta å vitse litt mæ når`n passere på gata, læ`n få vara i fred ………je tenkje raushet når vi ha et asylmottak i nærområde som borde ha vøri mye mer inkludert………je tenkje raushet når noen ha gått på en smell å tatt noen litt ugreie valg å vi andre veit så mye bære…….mer raushet når noen er tjukkere enn andre………..når noen er lågere utdanne enn andre osv……..osv…….raushet er å itte forhåndsdømme før vi veit, å tolerere att vi er ulike mennekjer……………førr der æ det mye å gå på. Å ælle kænn nok gå en runde mæ seg sjøl i blænt…….håpe vi kænn hjelpe næn å minne på om når det bli mangel på raushet å toleranse…..førr det æ fryktelig fort gjort å glømme……det er helt klart viktig å vara mæ på symbolhændlinger som ha vøri de siste daga, men enda mer viktig på vegen videre………høldningsarbe æ tidkrevende, men helt nødvendig…… hverdagsraushet er noe ælle kænn bidra mæ, men som kænn gi store gode endringer i riktig retning……….je ska stoppe her, førr je ha enormt mange tanker i huggu nå, å itte ælle egne seg å dele………førr je er itte ælltid i flyt mæ omgivelsa mine. ……..Om hundre år er ællting glømt er det noe som hette………….derførr så enormt viktig å gjøra endringer mens vi er tel………….Varme tanker sendes tel dom som gå år i møte mæ sorg………en sorg je itte er i stænd tel å sætta meg inn i……………

Air….

Nella Fantasia…….

 

 


Ny blogg att…….

Je ha plutseli fått meg ny blogg, ha jo hatt den andre ei hel viku, så da æ det vel på tide mæ litt førrandring……… Måtte førrandre ørlitegrænna på navnet, å da måtte je opprette en ny blogg førr å få kjøpt domene. Itte like lett støtt mæ ting som itte æ menneskjestyrt, men je elske å leke mæ ting je itte ha lekt mæ før. Merete og Helen ha veilede meg via Skype i dag ( gratis telefon/videotjenste ) fint førr øss som bo langt unna næn, men som ha behov førr å dele historier og erfaringer ofte. Takk førr hjelpa jinter!  Prøve hardt å henge mæ i svinga i dessi dager, som sosiale medier æ i vinden, å det æ et hav å vælja ti, men det æ itte farli, så kast dekk ut i det. Ingen tvil om at det æ der det skje framover, sjølsagt i kombinasjon mæ den virkelige verden. Det gjeld å balansere her som mæ ælt ænna. Je kjæm sikkert tel å forandre på ting litt ofte nå i starten, tel je bli førrnøgd. Må si je æ ganske så overvelde mæ å ha 1200 træff på sia mi fysste vikua, itte skjønne je helt at dæ som æ inni huggu midt æ så interessant, men dæ bekrefte att flere kænn ha de såmmå tankom……..litt beroligende faktisk 🙂 Je æ litt tom i huggu klokka halv ett om natta, så je kjæm sterkere telbarsatt i mårrå hell en ænna dag.

Ps! Dekk som ha meldt dekk på epost varsling når je legg ut nye innlegg må gjøra det på nytt, da ælle gamle innstillinger æ borte vækk …….. God natt godtfolk!


Utålmodig

Ting tar tid æ det noen som si, men je æ ta den utålmodige typen som helst vil att ting ska skje i øyeblikket tanken æ tenkt……kænn tel tider få store konsekvenser, men itte så mange som en skulle tru å kunne ha bekymra seg førr i utgangspunktet.

Denni bloggen f-eks. kjæm som en følge ta en Workshop i Sosiale Medier je fækk vara mæ på sammen mæ Helen og Merete i Sweet Chili Stories. En jobb førr Kvinnovasjon og Fjellregionen  førr nytetablerte og litt mer veletablerte småbedrifter som ville lære mer om å ta seg fram i Sosiale medier. En ganske stor å skummel verden om du æ ny på område. Den som vart mest bitt ta basillen æ vel je sjøl. Ha tenkt lengi på å byne å blogge, ætter oppfordring fra andre, (men tru sjøl at je ha skrivesperre….) akkurat derførr lurt å skrive mer. Damen i Sweet Chili tilbød meg å hjelpe tel å få tel en fin blogg, å lære meg litt om åssen gå fram……detti va førr ti timer sia, å her sitt je da å laga blogg uten en plan førr åssen dæ ska gå…….men det ha lett førr å gå seg tel, dæ æ det eneste je æ sikker på. Vi talas!