TAKK!

Je vil benytte anledningen tel å takke i detti innlegget. Førr takknemmelighet heng høgt førr meg!

Høre flere si at det er tullete å bruke så mye penger på Byfest, glitter og glæm. Det er sluttsummen på kassalappen som telle. Verdien ta en slik fest er større en det som kænn måles i penger, og det kjæm lokalsamfunnet tel gode på andre måter. Å tenkje store tanker og lange linjer i et metaperspektiv kreve modige menneskjer. Vil derførr dele litt om åssen det oppleves å vara delaktig i et slik arrangement som går i bære noen få timer og kænn virke kostbart ved fysste auekast.

Det beste er ælle timer som blir brukt i forkænt ved å legga ned timer med planlegging og øving. Der ligg det mye forventninger og litt i overkant svulstige forestillinger om resultatet. Kreative menneskjer lik å tenkje store tanker om seg sjøl. Je er en ta dom! Vi blir gitt muligheten tel å bli kjent med nye musikkforbindelser på tvers ta sjangere og geografi innaførr kommunen. SÅ fruktbart og verdiskapende. Det å få møte andre menneskjer som er interessert i akkurat det såmmå som deg er unikt og itte ælltid like enkelt førr ælle å ta tak i sjøl. Itte så troverdig kænskje, men je er ganske sjenert. Vi kænn tru at vi itte at vi er bra nok, hell at det er litt frekt å spørra…

Je ha vørti gitt muligheten tel å møte så mange gode menneskjer. Folk je ha visst om og nikke tel, men itte delt tid og opplevelser med før nå. Å ’vara’ i såmmå musikk som andre er en gave og mer helsebringende enn hårt ett treningssenter (Uten forkleinelse ta det fenomenet) Der kjæm muligens den størst vinnende faktoren i et slik arrangement. Førr meg, og sikkert flere tel, er detti mer livgivende og mentalt helsebringende enn mye ænna. Sosial omgang, vara i takt med omgivelsa, samarbeide med andre ned tel bittesmå detaljer og føle seg som en del ta no større enn seg sjøl. Musikk er en unik kanal å dele ta følelsesregisteret sitt på når andre måter kænn kjinnes utfordrende. Og tru meg, det er fysisk ganske krevende å synge i mange timer på et teppelagt murgålv med eggeskalkartonger på vegga som sug æll lufta tur en før en ha bynt.

Takk tel ælle som ha smilt, oppmuntre, heia, vist både sorg og glede, sagt tullete ting som vi ha glist ta, sendt milde blikk, lagt tel rette, inspirert, inkludert og mye mer som je itte kjæm på akkurat nå. Takk tel lydmenn som stå mæ 48 utganger på en konsert og ha full kontroll så vi kænn føle øss trygge på at det beste kjæm ut tel det lyttende øret. Takk tel ælle som ha åpne lokala sine så vi har fått nye arenaer å bruke tel å førrmidle det vi trur mest på. Takk tel ælle som ha sørge førr dopapir og nytrakte kaffe tel en hver tid over ælt. Takk tel dekk som ha delt arrangement på facebook og andre plasser førr øss. Takk tel ælle som høre på det vi så inderlig ønske å dele med flest mulig. Takk førr ælle gode telbakemeldinger i etterkant i ælle slags fasonger og i ælle slags kanaler. Takk førr småpludring i tia etterpå førr øss som kjinne følelsen ta vakum etter en slik stor god opplevelse, det gir meining å vara flere. Takk tel tålmodige kjærester og samboere som læ øss vara borte i tide og utide. Nå høres det snart ut som ei Oscar tale, men det syns je jammen meg er på sin plass. For sist vil je rette en spesiell takk tel dekk Monica Olsen Østenheden og Lene Neby, som er to ta flere som få mest kjeft under et slik arrangement, men som ha sørge førr at vi andre ha fått både drøkki kaffe og tørke øss bak midt oppi ælt ænna 😉 TAKK!

Hell on Heels Byfest

Foto: Ringsaker Blad, Gaute Freng.


Syndebukken må vara den største Bukkene Bruse………

Je tru vi menneskjer har et ganske stort behov førr å finna syndebukken om noe gå gæli…………..i store å i små sammenhenger………….å je er ittno likere enn andre på dæ område, førr det er en slags trøst hell tilfredstillelse i å si « hva var det je sa»……. men denni gongen vil je itte finna syndebukken førr å tilfredstille mitt eget ego, je ønske å forstå…………..mulig je er den eneste i detti lændet som kunne ha fønni det interessant å møte gjerningsmænn fra Utøya……..je har ællti hatt et enormt behov førr å skjønne åffer menneskjer gjør å tenkje som dom gjør……førr det er ællti en grunn førr at folk tæk et valg, å utføre hændlingen sine…………treng itte å vara en god grunn, men åkke ta øss veit å som er den gode grunnen???????? Vi hændle vel utifra samle erfaringer og tanker som vi ha opparbeide øss gjennom ett helt liv…..dæ gjør i allefall je, å noen ta mine hændlinger vil ællti virke noe urasjonelle hell uførrnuftig i andres auer……….akkurat førdi dom har andre erfaringer å basere valga sine på…….ingen gå frivillig bort på steikeplata å legg fingra på om dom akkurat ha brent seg………om så er det noe som itte stemme………..Je vil gjerne førstå gjerningsmænn……..itte førr att je ska gi`n noe form førr sympati, men førr å vara i forkant ta slike gjerninger seinere……………førr sjøl om vi lik å tru att hænn er den eneste galeMattiasen som er i detti lændet, så veit je at det itte er slik………….je ha langt flere erfaringer i livet enn je kjæm tel å dele …………men je vil bruke dom tel å førstå andre…………førr je veit at vi ælle er i stænd tel mye mer enn vi lik å innrømme, om livserfaringen våres trigge tel sjuke hændlinger…….Je håpe vi kænn bruke dessi grusomheten tel å forebygge…………..det er en grunnleggende jobb som vi itte kænn late som vi itte har ansvar førr……..Syndebukken førr hændlingen på Utøya er kun en opplagt mænn………….itte politiet, hell ambulansepersonell, hell eiern ta garn på Rena, hell dom som solgte gjødsel osv………..det finns en syndebukk ……….men førr att en syndebukk ska oppstå, må noe ha skapt`n……….å åkke ha ansvaret førr dæ???????? Denni mænn ha en gong vøri en liten baby som hadde såmmå utgangspunkt som ælle nyfødte har i noen sekunder…….før miljøet rundt starte påvirkningen sin………..såvidt je ha oppfatte har denni mænn ei oppegående mor(å enn dæ måtte vara) hænn ha itte vøksi oppi ett typisk ekstrem hemat mæ misbruk og mishandling (uten att je kjinne tel detalja.) ………dæ vil vel si at samfunnet (dæ er øss dæ) ha litt ta ansvaret førr att noen væl å tru på en så ekstrem idealisme????? Hva er det som gjør at folk væl en så ekstrem retning, å tru at det eneste riktige å gjør er å følje den helt ut??? Je vil så gjerne førstå, førr å kunne bidre tel at samfunnet itte kreere slike ekstreme menneksjer som tæk slike vanvittige valg………….je ha enormt mange tanker rundt detti, å tru neppe je klare å vidreførrmidle tanken mine uten å støte noen på turen…………..men je tru itte att gjerningsmænn fra Utøya er den eneste mæ slike ekstreme tanker………dæ er naivt å tru………å det vil itte si at je itte ha sympati mæ dom som ha hatt enorme tap……ælle syns vi detti er en tragedie………….men vi som itte ha miste de nærmeste ha mulighet tel å gjøra en endring i etterkænt……..


Vægen videre………….

Veit itte å slags følelse som ska få råde………..Je æ akkurat hemat fra 9 dages ferie i Telemark mæ familie å gode venner…………en ferie som vil sitta godt fastspikre i kråpp å sjel lengi……..den bynte så fint mæ gode venner å mye latter, god mat, seine kvæller, kortspell, å krabbefiske…………..men endte så utruli tragisk………….tragisk på mange vis, å je sitt att mæ ett virrvarr ta følelser som kjæm tel å ta litt tid å plassere å bearbeide……je æ ofte litt sein på reaksjoner, å få ofte reaksjoner som itte passe mæ dæ som bli presentert i offentlighet og sosiale medier……å dæ æ vanskelig å takle tel tider……je ha itte felt ei tåre enda, men gå mæ en konstant klomp i magan å veit att reaksjon kjæm, bære je få vøri litt i fred mæ tanka mine………..Førr je få voldsomt mange tanker, å noen vil sikker bli skikkeli provosert ta dom……..men det spelle ingen rolle førr mine tanker æ mine………je ha søtti å værke ætter å få skrive noen ord, førr det bruke å hjelpe når huggu bli kaotisk………Den fysste følelsen som tok meg va itte sorg……………….men je vart kvalm å redd………..itte redd førr gjerningsmænn…………men redd førr ælle volsomme reaksjona som oppsto i medier ta ælle slag…………….je vart redd når mange begynte å dømme folk før vi visste åkke som sto bak dessi sjuke hændlingen…………..det bli ugrett førr meg når dommen kjæm føre saken æ belyst fra ælle sider…..å dæ tæk tid……å det viste seg att gjerningsmænn va helt en ænna en fysst trudd……..je førrsvara overhode itte den som ha begått grusomhetom, men je nekte å bli mæ på ei hatbølje…………Førr akkurat hat er det som ha vøri drivkraften tel denni mænn…………..en mænn mæ vrangforestillinger om virkeligheten……………ane itte om mænn kænn vurderes som sjuk…….mer iskæll å beregnende……….mæ ekstrem tru på sin idealisme(Det er dessverre slik idealisme kænn ende når den som har trua miste feste i virkeligheten) …….. att det er en mænn som ha utført SJUKE hændlinger æ det ingen tvil om………….Førr meg så er det viktig å tenkje høldninger å hændlinger i en slik sak å…………..Førr det er hvilke hændlinger vi utføre som avgjør åkke vi er……åssen høldninger vi ha vise andre å slags verdier vi ha …………..Raushet er en av mine kjerneverdier, å bli enormt viktig i en slik situasjon………….raushet er førr meg en forebyggende verdi……………….å førr å forebygge lignende hendelser, så er je overbevist om at vi må vara mer rause mæ næn……..itte bære denni vikua, men resten ta livet…………….førr je æ redd denni sympatibølgen gli over( Je håpe je tæk skammeli feil……) Je håpe vi vise mer raushet når vi ser bygdeoriginalen på gata som vi kænskje bruke å glise litt ta å vitse litt mæ når`n passere på gata, læ`n få vara i fred ………je tenkje raushet når vi ha et asylmottak i nærområde som borde ha vøri mye mer inkludert………je tenkje raushet når noen ha gått på en smell å tatt noen litt ugreie valg å vi andre veit så mye bære…….mer raushet når noen er tjukkere enn andre………..når noen er lågere utdanne enn andre osv……..osv…….raushet er å itte forhåndsdømme før vi veit, å tolerere att vi er ulike mennekjer……………førr der æ det mye å gå på. Å ælle kænn nok gå en runde mæ seg sjøl i blænt…….håpe vi kænn hjelpe næn å minne på om når det bli mangel på raushet å toleranse…..førr det æ fryktelig fort gjort å glømme……det er helt klart viktig å vara mæ på symbolhændlinger som ha vøri de siste daga, men enda mer viktig på vegen videre………høldningsarbe æ tidkrevende, men helt nødvendig…… hverdagsraushet er noe ælle kænn bidra mæ, men som kænn gi store gode endringer i riktig retning……….je ska stoppe her, førr je ha enormt mange tanker i huggu nå, å itte ælle egne seg å dele………førr je er itte ælltid i flyt mæ omgivelsa mine. ……..Om hundre år er ællting glømt er det noe som hette………….derførr så enormt viktig å gjøra endringer mens vi er tel………….Varme tanker sendes tel dom som gå år i møte mæ sorg………en sorg je itte er i stænd tel å sætta meg inn i……………

Air….

Nella Fantasia…….

 

 


Idealist hell idiot?

Nå er det liksom slutt på freden………je er erklært «fresk» å ska byne så smått å arbe att……….ha brukt detti året på å slæppe helt tak i ælt je ha drevi mæ før, å prøvd å restarte hjernen, men dæ er itte så lett………..ska je ta meg en åtte tel fire jobb der andre sætt rammen førr meg, der je kænn ha minimalt mæ ansvar, å bruke kreften mine på å vara kreativ på fritia? Hell ska je fortsetta å vara i en jobb mæ ansvar førr egeninntjening og frie tøyler på samarbeidspartnere, fleksibel arbestid, grenselause kreative spellerom, rammevilkår som er egenbestemt(rammløst som je lik å ha det)?…………hm……….høres kænskje lett ut å vælja, men je syns itte dæ………Ulempen mæ å vara fri som en fugl, er det fulle og det hele anvsvaret førr det økonomiske………Je vil nok kælle meg sjøl en idealist……….men føle meg noen gonger mer som idiot……….Å brenne førr noe, å kunne bidra tel att andre ha det bra, er noe je ælltid ha brønni førr, det ligg latent i meg som en slags mæfødt evne……………..derførr ha detti året vøri så viktig……førr att je ska kunne brenne førr andre, lyt det vara ei kilde førr brænn, å dæ er meg(vældig fort gjort å brenne opp sjøl) …………je ha måtte revurdert åssen je ska prioritere energien min…………en del ha nok merke att je er i ferd mæ å bli mye tydligere enn før, sjøl om je ha att et stykkje før je er helt tydelig…………..Som mæ absolutt ælt ænna, så hændle idealisme om å balansere…………..balanse mellom å få gjennomslag førr sannheter som en ha sett førr seg, å samtidig kunne leve ta det og etter det. Sikkert noen som er uenig, men je tru att en er nødom å tjene penger førr å kunne få gjort dæ en brenn førr. Penger må ITTE vara motivasjon (dæ gå gæli) men penger er nødvendig førr å få ting gjort…..så da gjeld det å finna på noe som balansere inntjening og utføring. Min idealisme går på å få folk tel å fungere best mulig mæ de iboende ressursa dom ha (å det er mange fler enn du tru sjøl) å førr å få tel detti jobbe je mæ å endre høldninger….je lik å byne mæ enkeltmenneskjer, førr je tru den største jobben ligg der, sjøl om høldninger ofte oppstå i flokk mæ andre, så det er behov førr å jobbe mæ høldningsendringer på arbesplasser, i familier, å i hele samfunn ( je høll meg tel små lokalsamfunn)……..Je tru på å bruke virkemidler som er litt utradisjonelle, men forløsende………Mot, raushet, humor, fantasi, musikk………virkemidla er mange å dom endre seg ettersom je jobbe, men essensen ligg der og dæ er min ukuelige tru på mennekjer (det er det idioten kjæm inn) …….etter mer enn en smell, så borde je muligens ha slutte å tru på mennekskjer………..men skulle je slutte å tru på dæ, da er det slutt!!!! Je bli nok som dekk ha skjønt, å gå telbarsatt tel å vara sjølstendig……….men itte førr en hver pris…….det er nå det vil vise seg om je ha lært no som helst detti året som ha gått. Je vurdere å gi et x antall prosenter ta inntekta mi tel ett prosjekt hell en organisasjon som jobbe mæ noe ta såmmå idea som je ha, på den måten klare je å bidra tel små endringer, som kænn rulle i gang større endringer……..men det er så uendelig mye å vælja ti, så om noen kjinne tel noen je borde ha prate mæ, så gi meg ett hint. Hell noen som ha et prosjekt på gang som je kænn ha tru på, gi meg et signal, så kænn vi talas! Det store i det små………


Familien er ett nødvendig fellesskap……..i hvertfall førr meg….

Denni uka ha vøri fyllt mæ familiære samlinger ta små å store slag, mæ min egen familie, å mæ svigerfamilie (itte på ordentli da, førr je er itte gift, men er grådig god tel å late som)………………å nå si je sitt att mæ en følelse ta stor glede og små sorger………..det er itte ælle forundt å ha familien sin ett steinkast unna…………….min er litt spredd………gudskjelov ha je hatt`n far i nærheten, å nå i høst kom syster mi rækan telbarsatt på ei fjøl, å bosette seg i såmmå skolekretsen med sine to håpefulle som je er tante tel…………..det er såå godt å ha flere i nærheten, itte bære førr å kose seg mæ, men å ha noen du kænn vara 100% prosent deg sjøl mæ……å dom må bære hølle deg ut…………..deilig å kunne ha noen å skrike høgt att, grine mæ, å glise høgt i de mest bissare situasjoner mæ, å vara stille mæ uten att det føles det minste pinlig……… a mor, å bror min bo en god kjøretur unna…………i grunn ingen Amerika reise, men det føles slik innimellom………. etter samvær føles det så enormt tomt, å det virke som det er en evighet tel neste gong, men det rare er att når hverdagen kjæm så gå det dager, uker å måneder, å plutseli har et halvt år godt……………lett å ta oppatt tråden mæ de vaksne………..men førr de små er vi fræmne hår eneste gong, å tilit må bygges på nytt……utviklinga er radikal og følelsen ta å ha godt glipp ta mye viktig er ganske framtredende……………Je ska nok en gong prøve å bli flinkere tel å hølle kontakten, sjøl om je tru sjangsen førr telbakefall er stor…….Tryggeheten som en familie ska representere er itte ælle som få oppleve, å noen oppleve å bli svikte ta sine egne på det groveste………..ittno rart tilit bli umulig å gjennopprette førr noen…………je ha det heldigvis itte slik, men føle att je miste no viktig hår eneste dag. Den eneste som kænn ta ansvar førr att det bli en endring er jo meg sjøl, det er akkurat der je må byne……….kænn jo itte førrvente att noen andre ska starte en endring je ønske……….. ………takk å pris så ha je min egen lille familie på tre som je dele gleder og sorger mæ i hverdagen, så få gjensynsgleden vara ekstra stor de gonga vi andre treffes…….Je er umåtelig gla i dekk ælle sommen!  


Venner hell fiender?

Det finns mange slags vennskap……….noen er heldige å ha noen gode venner, de fleste har omgangsvenner, å ælle har tilsynelatende venner……..de viktigste er sjølsagt de gode venna, som itte ælle er i besittelse ta………..men å er en god venn???? ………Førr meg er en god venn den som tåle lange perioder avstand uten att det gjør no, der du møtes att etter en lang periode, å praten går som om vi prates seinest i går. Vennskap ska tåle uenigheter uten att det ødelegges ta den grunn ( vi kænn da umulig vara enig om absolutt ælt hele tia) Min venn ska kunne stille meg tel veggs å stille spørsmål væ å je driv mæ, å kåmmå mæ innspell uten att je tæk det ille opp, åssen ska je kunne bli en bære venn om ingen førtæl meg å je kænn bli bære på. Ett vennskap ska overleve kjærester tel å mæ (sjøl om det er fort gjort å glømme når førrelskelsen er komplett oppslukende) Je ska kunne vara meg sjøl mæ styrker og svakheter. Je ska kunne dele ælle mine innerste tanker uten att det rokke væ vennskapet. ……..je ha itte bynt å benytte meg ta denni muligheten før i det siste, ha gått i mange år å høldt på ælt som egentlig bety no førr meg, å som ha avgjort åssen je har hatt det………je ha tenkt att det er best å hølle det før meg sjøl…….førr om je hadde førrtælt åssen ting egentlig hadde vøri, så hadde je ratt vørti tatt førr å vara dom i tillegg ( å stoltheta mi er enorm….)…….da ende je itte opp mæ djupe gode vennskap, akkurat førr att je itte ha delt no mæ andre…….I dæ øyeblikket je bynte å lette på lokket om åssen je egentli er, å åssen je har det inni meg, så skje det store ting som bety vældi mye………..da oppdage je plutseli att je itte er åleine om ha de tanken og følelsen je har…….Å dæ føles som en enorm lettelse………….det skumle er å opprette tillit, å tru på den………Je er itte spesielt god på tillit, gamle erfaringer si at det itte er lurt å stole på noen……..men uten noen å stole på vil det bli frykteli utrygt å leve…………..derførr prøve je igjen, å ha tru på att det ska gå bra denni gongen……ett vennskap ska vara tillitsbasert……det ska itte vara nødvendig å si: «itte si det att noen»……..i ett vennskap ska dæ si seg sjøl……….men je si det sjøl titt å ofte……..je treng venner som tåle meg både seint å tidli, som je kænn kåmmå innatt å slenge beina på bordet å grine hæmningsløst om det skulle vara behov………å glise høgt…………je treng en venn som ser igjennom ælle forsvarsmekanismer, å plukke meg neatt innimellom……….noen je itte treng å unnskylde meg førr…………Detti er det je er villig tel å gi telbarsatt i ett vennskap……….De venna je krangle mest med som litta, va jo dom je va mest gla i……….å vi vart venner att mæ nesten en gong……..førr vi skjønte jo att det kom tel å bli kjedelig uten…………..tenkj om vi som vaksne kunne lære litt ta onga……………om je klare å vara denni venn, så vil je få slike venner…………Å det høll mæ en slik venn, å det er bonus om en har flere……..omgangsvenner er gode å ha, men lurt å itte ha flere enn att dom rækk å pleies uten att det bli stress…………….resten er folk som vi er på hæls mæ, å kun veksle ord mæ ta rein høflighet…………..Det er itte ælle førrgitt å ha en god venn……….men den beste måten å få det på, er å byne å åpne seg sjøl, vara ærli å oppriktig……. da kænn det hende du får en overraskelse………


Ferietips……..God sammar!

Da er det endeli skoleferie………ha vøri på skola på avslutning, å det er no eget væ snaue 100 elever som juble å glise bredt når rektor`n slæppe dom laus tel sammarsferie, en velfortjent en sådan. Førr jammen legg dom ned mange timers arbe i løpet ta ett år, å programmet er stramt i løpet ta ei viku. Fritid er absolutt best når en ha gjort en innsats i forkant. Je savne akkurat den følelsen som bygge seg opp rett før ferien er et faktum, den følelsen som gjør at du plutseli tilate deg å kjinne ætter å sliten du er ta å kjøre onger i hytt å pine, logistikkføre både på jobb å heme.  Å vara slave ta klokka som riv deg ut ta de deiligste drømmer, å snooze knappen som nesten er utslitt ta flittig bruk. Når dyna nærmest gå i ett mæ huden din om mårrån, å det kjinnes ut som aua ha bade i sænd når du prøve å åpne dom…..å snart……..vældi snart så ska du slæppes fri fra slike førrpliktelser. Bære gjøra som du vil i noen uker…(hverfall nesten) Den følelsen er itte like framtredende når du ha gått heme ei stund, å hverdag å hælj gå litt i ett. Høres kænskje deilig ut å gå heme, men etter ei stund så er savnet etter rutiner ganske stor( itte byråkratiske rutiner…) men daglige gjøremål som gjør att det bli deilig å få fri fra det ætter ei stund. Det er vel litt slik mæ det meste, om du må vente litt på ting, ønske deg å drømme om det ei stund, kjempe litt førr å kåmmå i mål, savne litt …….rett å slett itte ha tilgang på det, så er tilfredsstillende når du er i nærheten ta målet. Ferie og fritid føles nok best førr øss som har noen å dele opplevelsa mæ. Mange gå en ferie i møte som singel, alenemor/far, både mæ å uten onger. Tru itte dom sitt mæ såmmå følelsen ta glede over tre fire vikur mutters åleine. Je husse det vældi godt sjøl åssen den følelsen va, det kjinnes å ser ut som ælle andre ha noen å vara sammen mæ, å att ælt er vidunderlig koselig (det er itte ælltid slik som det ser ut tel…..) I tillegg bli ælle høllepunkter borte væ att rutinen førsvinn førr ei stund. Kænskje greit å kåmmå hau førr øss som ha noen å dele mæ å som ratt tæk det litt førr gitt å ha det slik. Inviter, inkluder, å huss på noen rundt dekk som kænskje itte syns det er like ok å invitere seg sjøl inn i det såkalt veletablerte familielivet. Det er fryktli fort gjort å glømme åssen det føles, når en itte sitt i sitasjonen sjøl lengre. Je si itte detti førr att det æ synd på single folk, men det er bære å få ett tilbud å takke nei tel, enn å sitta å tru att ingen husse på en.  Egentli er itte ferie å ha fri, men å gjøra no ænna en dæ en gjør på arbe. Ferien er ofte planlagt ned tel minste detalj, å hver time er fylt mæ såkalt avslappende innhøll, som Legolænd, Tusenfryd, Grillparty, bading, bilkøer, billettkøer, forhåpentligvis svette køer (førr i huggu mitt bli det fint vær i ferien..) Terrasser ska males, snekres, båter pusses, hus beises osv. Tru vi lik å ha litt å henge fingra i je, men forskjellen fra jobb, er att det skjer på egne premisser, på den tida ta døgnet du ha lyst tel å gjøra det. Ferie tips fra Hu(s)morvikarn: Huss å vara oppe seint på natta, helst utendørs ( mæ pledd, bål, vin, kaffe, sjokolade, bøker, venner, familie, hell helt åleine) det er jo varmere enn i januar sjøl om det regne, å lufta er jo vidunderli fresk. Lytt på fuglekvitter, skaugen koke (om dekk itte ha tilgang, tæk je itte så mye i inngangspenger førr å dele fuglelivet her) Bli svett om anledningen skulle by seg, å itte tenkj på å det lufte ( vi kænn nemlig lufte godt hele vinter`n)……..ta mæ kjæresten ut å gjør ting i friluft ;o) (å førr den som itte ha kjærest, så er det sikkert noen som stille opp førr anledningen)Lavbudsjett Legolænd i hagen mæ egen lego, bygg utover hele hagen mæ andre entusiaster, Drekk iskaldt bækkevatn, plukk blommer, finn en høg topp å nyt utsikten, bad nakjin. Je ha fullt opp je lyt gjøra, men ælt detti er gratis (bortsett fra vin, å sjokoladen da) Uansett å dekk kjæm tel å benytte ferien tel, så ønske je dekk riktig god sammar!!